سحرڪَاهاڹ هواعطرتازه اے دارد وعشق ازهمیشہ پررن...- کانال آکابانو

سحرڪَاهاڹ هواعطرتازه اے دارد وعشق ازهمیشہ پررنڪَتراست. چشم هایت راببند بیابراے هم دعاڪنیم متوسڸ شویم بہ پنج تڹ آل عبا و ڪَشایش ڪَره از ڪار و زندڪَي یڪدیڪَر را آرزوڪنیم❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط