خورشید برای طلوعش منتظر چشمان توست... چشم بگشا...- کانال آکابانو

خورشید برای طلوعش منتظر چشمان توست... چشم بگشا تا زندگی دوباره آغاز گردد... تا جهانی روشن گردد از طلوع چشمانت... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط