می‌گن «یارو سرش تو آخور خودشه» اگه ندیدید این سورا...- کانال آکابانو

می‌گن «یارو سرش تو آخور خودشه» اگه ندیدید این سوراخای توی دیوار رو بهش می‌گن آخور... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: