زندگي شوق رسیدن به همان فردایيست، که نخواهد آم...- کانال آکابانو

زندگي شوق رسیدن به همان فردایيست، که نخواهد آم...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

زندگي شوق رسیدن به همان فردایيست، که نخواهد آمد !! تو نه دردیروزى و نه در فردایى... ظرف امروز پر از بودن توس... زندگى را دریاب... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط