توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما... اگر خالص ...- کانال آکابانو

توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما... اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما... اگر بیهوده رنجیدی از این دنیای بی رحمی به درگاهش قناعت کن عنایت میکند حتما... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط