توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما... اگر خالص ...- کانال آکابانو

توکل بر خدایت کن، کفایت میکند حتما... اگر خالص شوی با او صدایت میکند حتما... اگر بیهوده رنجیدی از این دنیای بی رحمی به درگاهش قناعت کن عنایت میکند حتما... @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: