اگر زیاد جوش می زنید ایراد از تغذیه نیست که بتوا...- کانال آکابانو

اگر زیاد جوش می زنید ایراد از تغذیه نیست که بتوانید با تغذیه آن را درمان کنید کبد چرب و بیماری های خاص از علل اصلی جوش های شدید هستند @akabano آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: