باتکه اي گچ سفيددور پايه هاي ميز غذاخوري خط بکشيد....- کانال آکابانو

باتکه اي گچ سفيددور پايه هاي ميز غذاخوري خط بکشيد. اين کار بيشتر حشرات غيرپروازي را از شما دور نگه ميدارد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک13 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط