زمزمه‌ی نام تو جانم صفا دهد تا نسيم جان‌فزای ذکر ت...- کانال آکابانو

زمزمه‌ی نام تو جانم صفا دهد تا نسيم جان‌فزای ذکر تو بر جانم وَزان است نفْسم از گنه گريزان است و تا ياد تو در رگ‌رگ وجودم می‌دود ابليس پرنيرنگ از من می‌رمد روزتون مملو از حضور خدا @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط