چای عناب طبیعتی معتدل دارد. ضد سرفه و تنگی نفس میب...- کانال آکابانو

چای عناب طبیعتی معتدل دارد. ضد سرفه و تنگی نفس میباشد و براي درمان بواسیر مفید میباشد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط