تماشای یک فیلم ترسناک می تواند تا 200 کالری انرژی ...- کانال آکابانو

تماشای یک فیلم ترسناک می تواند تا 200 کالری انرژی بسوزاند، این انرژی برابر با نیم ساعت پیاده روی ست. فیلم های ترسناک انرژی بیشتری نسبت به سایر ژانرها می سوزاند @akabano آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: