پروﺭﺩﮔﺎﺭﺍ.. ﺍﮔﺮﺑﺎﻋـﺚ ' ﺁﺯﺭﺩﮔﯽِ' ﮐﺴﯽ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ 'ﻗﺪ...- کانال آکابانو

پروﺭﺩﮔﺎﺭﺍ.. ﺍﮔﺮﺑﺎﻋـﺚ ' ﺁﺯﺭﺩﮔﯽِ' ﮐﺴﯽ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ 'ﻗﺪﺭﺕِ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ'ﺑﺪﻩ ﻭاگر'ﺩﯾﮕـﺮﺍﻥ 'ﻣﺮﺍ'ﺁﺯﺭﺩﻧﺪ'ﺑـﻪ ﻣﻦ 'ﻗـﺪﺭﺕِ ﺑﺨﺸـﺶ 'ﺑﺪﻩ.. خدايامهربانى رابه قلبهايمان بازگردان @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط