براي ازبين بردن منافذپوست،تخم خيار تخم كدو تخم ...- کانال آکابانو

براي ازبين بردن منافذپوست،تخم خيار تخم كدو تخم خربزه به مقدارمساوي پودر كرده درشيرحل نموده به مدت نيم ساعت بصورت ماسك روي پوست بگذارید. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: