سخت است بخندے و دلت غم زده باشد هر گوشہ اے از ...- کانال آکابانو

سخت است بخندے و دلت غم زده باشد هر گوشہ اے از ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

سخت است بخندے و دلت غم زده باشد هر گوشہ اے از پیرهنت نم زده باشد سخت است بہ اجبار بہ جمعے بنشینے وقتے دلت از عالم و آدم زده باشد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط