یڪ عذرخواهۍ واقعی ۳بخش دارد: متأسفم! تقصیر...- کانال آکابانو

یڪ عذرخواهۍ واقعی ۳بخش دارد: متأسفم! تقصیر من بود! برای جبرانش چه کاری می توانم انجام دهم؟ اغلب ما بخش سوم رافراموش میڪنیم! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط