. 'رویا' همه رویای من اینه یه شب با تو ، تو جلد...- کانال آکابانو

. 'رویا' همه رویای من اینه یه شب با تو ، تو جلدِ هم مگه چیزِ زیادیه ؟ یه قطره از یه مشت شبنم ؟ ... تقدیم به بانوان اکا... با اجراى فلور فرشچی و ترانه ی ِنازنين محسنى . @akabano آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: