الهی ، چون توانستم، ندانستم و چون دانستم، نتوانستم...- کانال آکابانو

الهی ، چون توانستم، ندانستم و چون دانستم، نتوانستم الهی ، مقدور فرما آنچه ذبح می شود نفسانیت ما باشد به پای ربانیت تو صبحتون بخیر @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: