وقتی میخواهیدبه گنجشکی غذا بدهید فرارمیکند چراکه م...- کانال آکابانو

وقتی میخواهیدبه گنجشکی غذا بدهید فرارمیکند چراکه میداند آزادی باارزش تر از نان است.. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک29 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط