آرامش یعنی در میان صدها مشکل خیالت هم نباشد لبخ...- کانال آکابانو

آرامش یعنی در میان صدها مشکل خیالت هم نباشد لبخند بزنی چون میدانی خدایی داری که هوایت را دارد @akabano آکابانو

لايک10 انتشار در تلگرام
تگها: