لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صو...- کانال آکابانو

لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: