احتمال وقوع حملات قلبی در میان زنان مجرد در مقایسه...- کانال آکابانو

احتمال وقوع حملات قلبی در میان زنان مجرد در مقایسه با زنان متاهل ۶۰ تا ۶۵ درصد بیشتر است @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: