خدایا با ایڹ دڸ ‌مـرده ‌و ‌ڪویر‌ے ‌چہ‌‌ڪنم! با...- کانال آکابانو

خدایا با ایڹ دڸ ‌مـرده ‌و ‌ڪویر‌ے ‌چہ‌‌ڪنم! با ‌ا‌یڹ ‌همہ ‌جـر‌م ‌و ‌سر ‌بہ ‌زیری چہ ‌ڪنم! «مِڹ اَیڹَ لِيَ ‌ا‌لنَّجا‌ت یا ‌ر‌ب یا ‌ر‌ب» تودست مرا اگر نڪَیر‌ے‌چه ‌ڪنم❣ @akabano آکابانو

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها: