صبح ڪه مےشود گنجشڪ ها بےقرارند گویےخورشید بازهم...- کانال آکابانو

صبح ڪه مےشود گنجشڪ ها بےقرارند گویےخورشید بازهم...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صبح ڪه مےشود گنجشڪ ها بےقرارند گویےخورشید بازهم به وقت ‌پلڪ هاے تو طلوع مےڪند ڪافےست لبخند بزنے ڪافےست چشم هایت گشوده شوند ' سلام صبحتون بخیر ' @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط