نمک اضافی در برنامه غذایی تان حبس آب و نفخ را افزا...- کانال آکابانو

نمک اضافی در برنامه غذایی تان حبس آب و نفخ را افزایش می دهد.تغییر در وزن آب بدن به معنای تغییر روی ترازو است. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط