هر که به ريسمان صدگره تو بَرآويخت گناهانش يک‌يک بر...- کانال آکابانو

هر که به ريسمان صدگره تو بَرآويخت گناهانش يک‌يک بريخت و هر که آهنگ تو کرد ارمغانی از رهايی با خود آورد صبحتون بخیر @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط