ویتامین های موجود در شير شتر تقریباً ۳ برابر شیر گ...- کانال آکابانو

ویتامین های موجود در شير شتر تقریباً ۳ برابر شیر گاو بوده و بیش از ۱۰ برابر، عنصرهای کلسیم و آهن را دارد @akabano آکابانو

لايک32 انتشار در تلگرام
تگها: