جدولی که میگه هر چایی باید تو چه دمایی دم بیاد تا ...- کانال آکابانو

جدولی که میگه هر چایی باید تو چه دمایی دم بیاد تا خوش طعم باشه به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: