پاکسازی فراوان پوست با اینکه خوب است اما موجب تحری...- کانال آکابانو

پاکسازی فراوان پوست با اینکه خوب است اما موجب تحریک تولید چربی و بدتر شدن جوش ها و پخش شدن باکتری ها می شود. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط