اینروزها همسايـﻩ ات را بـﻩ کاسه ای محب...- کانال آکابانو

اینروزها همسايـﻩ ات را بـﻩ کاسه ای محبـت میهمان کن ... شاید نفـس گرمش اجابت دعاهای چندین ساله ات باشد. التماس دعا

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط