انسان‌ها خلق شده‌اند که به آن‌ها عشق ورزیده شود وا...- کانال آکابانو

انسان‌ها خلق شده‌اند که به آن‌ها عشق ورزیده شود واشیا ساخته شده‌اند که مورد استفاده قرار بگیرند علت آشفتگی‌ دنیااین است که به اشیا عشق ورزیده می‌شود وانسان‌ها مورداستفاده قرارمی‌گیرند @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط