انسان‌ها خلق شده‌اند که به آن‌ها عشق ورزیده شود وا...- کانال آکابانو

انسان‌ها خلق شده‌اند که به آن‌ها عشق ورزیده شود واشیا ساخته شده‌اند که مورد استفاده قرار بگیرند علت آشفتگی‌ دنیااین است که به اشیا عشق ورزیده می‌شود وانسان‌ها مورداستفاده قرارمی‌گیرند @akabano

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: