سیب میزان کاهش وزن را در افراد چاق 2 برابر میکند! ...- کانال آکابانو

سیب میزان کاهش وزن را در افراد چاق 2 برابر میکند! مصرف سیب قبل از وعدهای غذایی باعث می شود میزان مصرف غذا ۱۵درصد کاهش پیدا کند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک18 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط