'قلب' وسعتي دارد بہ اندازه حضور خدا مڹ مقدس تر ...- کانال آکابانو

'قلب' وسعتي دارد بہ اندازه حضور خدا مڹ مقدس تر ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

'قلب' وسعتي دارد بہ اندازه حضور خدا مڹ مقدس تر از قلب،سراغ ندارم پیام مهر مڹ را بپذیرید قلبتاڹ همیشہ پر عشق عبادات وطاعات قبوڸ بعد از ظهرتوڹ بخیر..❣❤️❣ @akabano آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: