تی شرت در سال ۱۹۰۴به دلیل نیاز مردان مجردی که قادر...- کانال آکابانو

تی شرت در سال ۱۹۰۴به دلیل نیاز مردان مجردی که قادر نبودند به پیراهن های دکمه دارشان دکمه بدوزند اختراع شد. @akabano آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: