ثلث ماه رمضان بی تو سپر شد آقا عمر ما بود که دور ا...- کانال آکابانو

ثلث ماه رمضان بی تو سپر شد آقا عمر ما بود که دور از تو هدر شد آقا چه شود این رمضان وصل شما پا بدهد؟ یازده روز که در هجر تو سر شد آقا... @akabano آکابانو

لايک23 انتشار در تلگرام
تگها: