براےشاد بودن کافیست کمترفکر کنید بیشتراحساس کن...- کانال آکابانو

براےشاد بودن کافیست کمترفکر کنید بیشتراحساس کن...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

براےشاد بودن کافیست کمترفکر کنید بیشتراحساس کنید. کمتراخم کنید بیشترلبخندبزنید کمترقضاوت کنید بیشتربپذیرید. کمترگلایه کنید بیشترسپاسگزارباشید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط