برخیز اے سالڪ سحرِ دوازدهم نزديڪ است لحظہ عشقِ...- کانال آکابانو

برخیز اے سالڪ سحرِ دوازدهم نزديڪ است لحظہ عشقِ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

برخیز اے سالڪ سحرِ دوازدهم نزديڪ است لحظہ عشقِ خدا نزديڪ است درمیاڹِ همہ رایحہ‌ها بي‌ڪَماڹ، عطرخدا شیریڹ است نماز روزه‌توڹ مقبوڸ‌درڪَاه حق @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط