‌………الهي 'داشته هایت'چناڹ پررنگ شود که'غم ندا...- کانال آکابانو

‌………الهي 'داشته هایت'چناڹ پررنگ شود که'غم ندا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

‌………الهي 'داشته هایت'چناڹ پررنگ شود که'غم نداشته هایت' آزارت ندهد ……زندگي ات پر ازخیر و برکت سلام صبحتون بخیر @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط