جویدن كندر، لثه را محکم میکند، بوی دهان را میزداید...- کانال آکابانو

جویدن كندر، لثه را محکم میکند، بوی دهان را میزداید و برای تقويت حافظه مفید است. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک19 انتشار در تلگرام
تگها: