خرمایی که شب در آب خیس و صبح مصرف شود، برای قلب‌ها...- کانال آکابانو

خرمایی که شب در آب خیس و صبح مصرف شود، برای قلب‌های ضعیف مفید است. به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها: