امروز را زندگی کن بخاطر تمام آنهایی که در کن...- کانال آکابانو

امروز را زندگی کن بخاطر تمام آنهایی که در کن...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

امروز را زندگی کن بخاطر تمام آنهایی که در کنارت هستند امروز آتشفشانی باش؛ ازمحبت ومهربانی و دریایی باش؛ ازعشق و امید برای عزیزانت امروزتون زیبا ... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط