برخیز اے سالڪ سحرِ سیزدهم نزديڪ است لحظہ عشقِ ...- کانال آکابانو

برخیز اے سالڪ سحرِ سیزدهم نزديڪ است لحظہ عشقِ ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

برخیز اے سالڪ سحرِ سیزدهم نزديڪ است لحظہ عشقِ خدا نزديڪ است درمیاڹِ همہ رایحہ‌ها بي‌ڪَماڹ، عطرخدا شیریڹ است نماز روزه‌توڹ مقبوڸ‌درڪَاه حق @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط