ثروت من کسانی هستند که با یادشان لبخندی از محبت...- کانال آکابانو

ثروت من کسانی هستند که با یادشان لبخندی از محبت...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

ثروت من کسانی هستند که با یادشان لبخندی از محبت بر لبانم می نشیند، کسانیکه هیچ دیواری مانع گرمای وجودشان نمی شود امروزتان پر از لبخند عزیزان و دوستان من وصبحتون زیبا❣ @akabano آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها: