منتظر نباش ... که کسی برایت گل بیاورد ! خاک را زیر...- کانال آکابانو

منتظر نباش ... که کسی برایت گل بیاورد ! خاک را زیر...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

منتظر نباش ... که کسی برایت گل بیاورد ! خاک را زیر و رو کن ... بذر را بکار ... از آن مراقبت کن ... گل خواهد داد...

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط