براستی کدام برترند ؟ دستی که گره ای را باز کند ...- کانال آکابانو

براستی کدام برترند ؟ دستی که گره ای را باز کند ؟! یا چشمی که فقط ببیند و دلسوزی کند ؟ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک15 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط