شب که آرام تر از پلک تو را می بندم با دلم طاقت دید...- کانال آکابانو

شب که آرام تر از پلک تو را می بندم با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست! به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: