اگر کسی را دیدید که از همه چیز لذت می برد سخت ن...- کانال آکابانو

اگر کسی را دیدید که از همه چیز لذت می برد سخت نمیگیرد می بخشد می خندد می خنداند او نه بی مشکل است نه شیرین مغز ! او طوفان های هولناکی را پشت سر گذاشته و قدر داشته هایش را میداند Telegram.me/drvahidir @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط