ایمان دارم که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند ...- کانال آکابانو

ایمان دارم که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

ایمان دارم که قشنگترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است زندگی را به او بسپار ومطمئن باش تا وقتیکه پشتت به خداگرم است تمام هراسهای دنیاخنده‌دار است. شبتان مملو ازعشق خدا❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: