بر شما باد دعا در هنگام طلوع آفتاب و سحر آن...- کانال آکابانو

بر شما باد دعا در هنگام طلوع آفتاب و سحر آن ساعت درهای اسمان باز و روزی ها تقسیم میگردد و بزرگترین حاجتها برآورده میگردد...❣ @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: