سلام صبح زیباتوڹ بخیر صبحانہ‌توڹ یڪ دعاے ناب از...- کانال آکابانو

سلام صبح زیباتوڹ بخیر صبحانہ‌توڹ یڪ دعاے ناب از...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

سلام صبح زیباتوڹ بخیر صبحانہ‌توڹ یڪ دعاے ناب از تہ دڸ الهي همیشہ خونہ دلتوڹ ڪَرم فنـجــوڹ عشقتــوڹ پــــــر مهر دستاتــوڹ پـر روزے نڪَـــــاهتوڹ قشنڪَـ دلتوڹ لبریز از شادے❣ @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: