واحد شمارش صبح آفتاب نیست دڸ ماست، صبح هر روز ،...- کانال آکابانو

واحد شمارش صبح آفتاب نیست دڸ ماست، صبح هر روز ،...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

واحد شمارش صبح آفتاب نیست دڸ ماست، صبح هر روز ، ما بہ تعداد ڪَلهای بهار خندیده ایم، طلوع ڪرده ایم و آفتاب را بیدار ڪرده ایم صبحتاڹ بیدار، صبحتاڹ خوشحاڸ، صبحتاڹ بخیر..❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط