به آدمهایی که ازخوشحالی شماشاد میشوند وازناراحت...- کانال آکابانو

به آدمهایی که ازخوشحالی شماشاد میشوند وازناراحتی شماغمگین توجه خاص داشته باشید آنهاکسانی اند که سزاوارجایگاهی ویژه درقلب شما هستند @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط